Copyright 2024 - Custom text here

28 ​พฤษภาคม 2565

ซ่อมผ้าเย็บกระเป๋า​ วันที่​ 1 ค่อย​ ๆ​ ฝึกค่ะ​ กระเป๋าเย็บไม่เรียบร้อยมาเรียนต่อวันที่​ 31 พฤษภาคม 65 นะคะ

ขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ที่ร่วมเรียนเพื่อรู้ไปด้วยกันกับ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ "สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข"

*ท่านสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

**ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กศน.​อำเภอเมืองอุตรดิตถ์​

f t g m