Copyright 2024 - Custom text here

11 มิถุนายน 2565

ต้องการเรียนชิฟฟ่อนเค้กทุเรียน​ก็ได้เรียน​อยากเย็บกางเกงก่ได้เย็บ​ อยาก​ช่วยตัดกล้วยกวนก่ได้ตัด​ ได้ชิมค่ะ​ สนุก​ ได้ความรู้ค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ที่ร่วมเรียนเพื่อรู้ไปด้วยกันกับ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ "สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข"

*ท่านสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

**ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กศน.​อำเภอเมืองอุตรดิตถ์​

f t g m