Copyright 2024 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือระหว่าง กศน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดหลักสูตร อาชีพที่สอง ให้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Relearning Space Written by Super User 961
Workshop ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับการสร้าง ส่งเสริม ขับเคลื่อน Relearning Space@Library ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ Written by Super User 942
หนังสือศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยื่น อุตรดิตถ์ Written by Super User 2070
ประชุมร่วมกันระหว่าง สมาคมห้องสมุดฯ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่าย Written by Super User 1608
อบรมหลักสูตรการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ Written by Super User 1982
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ Written by Super User 1770
พิธีส่งมอบองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ฯ แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ Written by Super User 1772
สาระน่ารู้ออนไลน์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์ Written by Super User 2139
สาระน่ารู้ออนไลน์ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์ Written by Super User 2459
สาระน่ารู้ออนไลน์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์ Written by Super User 1749
f t g m