Copyright 2024 - Custom text here

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ”การทำ Key Cover ที่เก็บพวงกุญแจด้นมือ”โดยมีนางสาวพรประภา หมายจริงครู กศน.ตำบลบ้านแลง เป็นวิทยากรณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯทั้งนี้การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน Covid - ๑๙

ของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด

f t g m