Copyright 2024 - Custom text here

21 มิถุนายน 2565

ซ่อมจักรยานยนต์​ เราก่มีสอนค่ะ​ ไม่ยากถ้าได้ลงมือทำ

ขอบพระคุณคณะจากศาลเยาวชนและคร​บครัวจังหวัดอุตรดิตถ์​ทีามาให้กำลังใจและมอบข้าวกล่องในวันนี้ค่ะ

ขอบพระคุณแม่​ ๆ​ ที่มาใช้บริการห้องสมุด​ค่ะ​กับกิจกรรม​สานตระกร้าด้วยหวายเทียม

ขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ที่ร่วมเรียนเพื่อรู้ไปด้วยกันกับ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ "สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข"

*ท่านสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

**ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กศน.​อำเภอเมืองอุตรดิตถ์​

f t g m