สอนทำหน้ากากอนามัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนับสนุนโดย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯและสมาคมห้องสมุดฯ