Copyright 2022 - Custom text here

หน้าแรก

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์

วันที่  5  ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการมวยพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่  5  ธันวาคม 2563  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ... ]

หนังสือศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยื่น อุตรดิตถ์

หนังสือศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยื่น [ ... ]

อบรมหลักสูตรการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

อบรมหลักสูตรการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

 

   [ ... ]

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี สอนอาชีพ “การทําขนมไส้เค็ม” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

 

ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมสอนอาชีพ [ ... ]

รวมภาพบรรยากาศ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมสอนอาชีพ “การทําข้าวต้มมัด”  เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมภาพบรรยากาศ

กิจกรรมสอนอาชีพ “การทําข้าวต้มมัด” [ ... ]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี สอนอาชีพ “การทําข้าวต้มมัด” ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

 

ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมสอนอาชีพ [ ... ]

วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี สอนอาชีพ “การทําผ้ามัดย้อม” ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างอาชีพที่ 2 ให้แก่ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี

ได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพ [ ... ]

วันที่ 16 ตุลาคม 63 ได้รับเกียรติออกบูธจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้ฯ อาชีพที่สอง สู่ชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 63 ทางศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้จัดกิจกรรม [ ... ]

สอนทำหน้ากากอนามัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สอนทำหน้ากากอนามัยห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนับสนุนโดย [ ... ]

f t g m