Copyright 2023 - Custom text here

หน้าแรก

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@อุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

11 มิถุนายน 2565

ต้องการเรียนชิฟฟ่อนเค้กทุเรียน​ก็ได้เรียน​อยากเย็บกางเกงก่ได้เย็บ​ [ ... ]

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์เรียนรู้@สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ.

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสุราษฎร์ธานี [ ... ]

16 เมษายน .2565 ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับออเดอร์ช่วงวันสงกรานต์ ..ผัดไทยหมี่กรอบ..บัวหิมะ

16 เมษายน .2565 ศูนย์เรียนรู้:ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ ... ]

28 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...เปิดรับออเดอร์ขนมสูตรศูนย์เรียนรู้ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ [ ... ]

16 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลผลิตของ ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 มกราคม 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ [ ... ]

5 มกราคม. 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ ให้ความสุข...หลักสูตรการทำขนมปาท่องโก๋เสปน ศูนย์เรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 มกราคม. 2565.....สร้างความรู้ สู่ทักษะ สร้างรายได้ [ ... ]

f t g m