Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร ดอกไม้กระดาษ เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 254
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร ธุงใยแมงมุม เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 236
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตรคุณช้างจับมือ เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 217
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตรหมูกรอบ เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 246
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่นจัดสอนหลักสูตรสบู่หอมกันยุงและสบู่สมุนไพร เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 236
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่นจัดสอนหลักสูตรขนมชั้น เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 238
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร ย้อมสีครามธรรมชาติ เทคนิคพับผ้าแบบญี่ปุ่น (ชิโบริ) เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 229
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 "มัดย้อมสีครามธรรมชาติ" เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 240
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร 13.00 - 16.00 น. เดคูพาจหมวกไม้ไผ่สาน เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 252
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น จัดสอนหลักสูตร 09.00 - 12.00 น. ขนมจีบหมู เขียนโดย ศูนย์เรียนรู้@ขอนแก่น 267
f t g m