Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔เวลา 07.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมการประดิษฐ์โคมกระบอกล้านนาโดยมีนางจิตราภรณ์ เทวะนาเป็นวิทยากรณ ตลาดนัดอินทรีย์ ตลาด We market

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน Covid - ๑๙ของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด

f t g m