Copyright 2024 - Custom text here

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการเย็บกระเป๋าเก็บพวงกุญแจ รุ่น 1 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวพูลศิริ คำชื่นใจเป็นวิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

#มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

f t g m