Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 13.00 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขนมไทยไขอาชีพ “วุ้นแฟนซี” โดยมีนางสาวพรกนก ยะหัวฝาย เป็นวิทยากร

f t g m