Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. #ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบCoLearningSpaceกศน.

ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ การทำวุ้นพวงมาลัย "วันแม่"

โดยมีวิทยากรจิตอาสา น.ส.พรกนก ยะหัวฝาย เป็นวิทยากร

ตามโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co – Learning Space กศน.

ณ ลาน Activity Zone ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

f t g m