Copyright 2023 - Custom text here

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การทำข้าวเกรียบฟักทอง และการทำแชมพูมะกรูด

ณ บ้านผาปัง กศน.ตำบลผาปัง กศน.อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ผู้ใหญ่ใจดี

 

f t g m