Copyright 2024 - Custom text here

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าเก็บเหรียญ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมีนางพูลศิริ คำชื่นใจเป็นวิทยากร

f t g m