Copyright 2024 - Custom text here

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
จัดสอนหลักสูตร ย้อมสีครามธรรมชาติ เทคนิคพับผ้าแบบญี่ปุ่น (ชิโบริ)
โดยมี คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ เจ้าของแบรนด์ Jutatip และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้

 

    

    

 

 

 

f t g m