Copyright 2024 - Custom text here

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่นจัดสอนหลักสูตรขนมชั้นโดยมี รัชติกร เมืองเจริญ เป็นวิทยากรจิตอาสา ให้ความรู้


 

  

f t g m