Copyright 2024 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน เขียนโดย stu2019 475
วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กาแฟ Slow Bar กาแฟ Drip เขียนโดย stu2019 488
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำแชมพูมะกรูด เขียนโดย stu2019 501
วันที่ 23 กันยายน 2564 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำขนมปังหน้าหมู เขียนโดย stu2019 491
วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตามอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพการชง“กาแฟ Moka pot"โดยมีนายณัฐพล ตาวงศ์ เขียนโดย stu2019 508
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพด้วยกิจกรรม “วุ้นลูกส้มนมสด" เขียนโดย stu2019 490
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 13.00 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขนมไทยไขอาชีพ “วุ้นแฟนซี” โดยมีนางสาวพรกนก ยะหัวฝาย เป็นวิทยากร เขียนโดย stu2019 477
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร. เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง เขียนโดย stu2019 495
f t g m