Copyright 2023 - Custom text here
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เขียนโดย stu2019 240
19 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง กศน.อำภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะอาชีพ "สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุข" การเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เขียนโดย stu2019 223
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เขียนโดย stu2019 213
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. #ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบCoLearningSpaceกศน. ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ การทำวุ้นพวงมาลัย "วันแม่" โดยมีวิทยากร เขียนโดย stu2019 215
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เขียนโดย stu2019 215
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 เนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ“การทำสลัดเพื่อสุขภาพ” เขียนโดย stu2019 217
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “การทำแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณ” เขียนโดย stu2019 201
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ”การทำขนมจีบ” เขียนโดย stu2019 211
วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔เวลา 07.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการประดิษฐ์โคมกระบอกล้านนา เขียนโดย stu2019 209
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำไส้อั่วสูตรโบราณ เขียนโดย stu2019 198
f t g m